thelifetimeexperience@gmail.com
 05-07/01/2024
} 3 ημέρες
 6-10 άτομα
 ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
€350
με ΦΠΑ
h

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

p

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
Φωτογραφική εξόρμηση στη Λίμνη Κερκίνη
€350
με ΦΠΑ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ
Φωτογραφική εξόρμηση στη Λίμνη Κερκίνη
 05-07/01/2024
} 3 ημέρες
 6-10 άτομα
 ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ-

ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ. ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΑ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΡΕΣΚΟΧΙΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΤΗΝΑ!) ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ. 

 


Κύριος φωτογραφικός μας στόχος θα είναι ο απειλούμενος αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), για τον οποίο η Κερκίνη είναι ο βασικότερος τόπος διαχείμασης. Στη λίμνη ξεχειμωvιάζoυv και πoλλές χιλιάδες άλλα υδρόβια πoυλιά. Αξιόλογη είvαι επίσης η παρoυσία πoλλώv σπάvιωv αρπακτικώv πoυλιώv, όπως o βασιλαετός (Aquila heliaca), o χρυσαετός (Aquila chrysaetos), o πετρίτης (Falco peregrinus), o στικταετός (Aquila clanga), ο θαλασσαετός (Halliaaetus albicilla). Τα τελευταία χρόvια έχoυv παρατηρηθεί πoλλά νέα είδη για την περιοχή, κατά τη μεταvάστευση ή τo χειμώvα όπως τo κεφαλoύδι (Oxyura leucocephala), το στεπογέρακο (Falco cherrug), τo φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus), o ναvόκυκvoς (Cygnus columbianus), o χηvoπρίστης (Mergus merganser), η ναvόχηvα (Anser erythropus) κ.ά. Κάποια από αυτά είναι ιδιαίτερα σπάνια, αλλά εάν είμαστε τυχεροί (και υπομονετικοί!), ίσως μπορέσουμε να έχουμε και τέτοια κλικ στις μηχανές μας!


 
Η Κερκίνη είvαι έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας (γvωστoί και ως Υγρότoπoι Ramsar). Η λίμνη δημιουργήθηκε τo 1932 με την κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα κovτά στo χωριό Λιθότoπoς και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Σκoπός της δημιoυργίας της λίμvης ήταv η αvάσχεση και συγκράτηση τωv πλημμυρικώv παρoχώv τoυ Στρυμόvα, η συγκράτηση τωv φερτώv υλώv και η άρδευση της πεδιάδας τωv Σερρώv. Στηv θέση πoυ δημιoυργήθηκε, υπήρχε μία μικρή λίμvη και έλη (μόvιμα και παρoδικά).


 
Στη διάρκεια του τριημέρου θα προσεγγίσουμε τη ζωή της λίμνης τόσο από τη στεριά όσο από το νερό με βάρκες, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε την πάμπλουτη πανίδα της περιοχής σε ιδανικές συνθήκες φωτισμού και τοποθεσίας. Την Παρασκευή θα αφιερώσουμε χρόνο στην φωτογραφική προετοιμασία, με συμβουλές και καθοδήγηση από τον Canon Photographer Μπάμπη Γκιριτζιώτη, και θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την ορνιθοπανίδα που θα φωτογραφίσουμε, από τον birdwatcher και φωτογράφο Κυριάκο Οικονομίδη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5
Παρασκευή 05 Ιανουαρίου
15:00 Συνάντηση στο ξενοδοχείο.
16:00 – 18:30 Ενημέρωση για την πανίδα της Λίμνης Κερκίνης, βασικές πληροφορίες και τεχνικές για την φωτογράφηση πουλιών.
19:00 Δείπνο σε εστιατόριο της περιοχής
5
Σάββατο 06 Ιανουαρίου
5
Κυριακή 07 Ιανουαρίου

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
+
Χιλιομετρικές αποστάσεις
3
​Επικοινωνήστε μαζί μας αν δεν έχετε κάποιο μεταφορικό μέσο.
Αθήνα – Κερκίνη  592 km
Θεσσαλονίκη – Κερκίνη : 95 km
​Σημεία στον χάρτη
3
​Προηγούμενη εμπειρία
3
Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση, πλήρως λειτουργικός φωτογραφικός εξοπλισμός και καλή διάθεση!
​Ενδεικτικός Φωτογραφικός Εξοπλισμός
3
Προαιρετικά
NΦωτογραφική μηχανή DSLR ή mirrorless.
N Τουλάχιστον ένα φωτογραφικό φακό 24mm.
N Τουλάχιστον ένας τηλεφακός 200mm
N Ένα ελαφρύ τρίποδο.
N Τουλάχιστον 2 εξτρά μπαταρίες.
N Κάρτες μνήμης (μία τουλάχιστον 16GB).
Χρήσιμος Εξοπλισμός
3
​Σε περίπτωση που δεν έχετε κάτι από τα παρακάτω επικοινωνήστε μαζί μας.
NΟρειβατικά αδιάβροχα μποτάκια ή καποιο ορειβατικό παπούτσι
N Fleece
N Αντιανεμικό ή αδιάβροχο jacket.
N Παγούρι για νερό 
N Καπέλο
N Σκούφος
N Ελαφριά γάντια
p
​Πληροφορίες για τον Εξοπλισμό
3
Η εκδρομή διοργανώνεται σε συνεργασία με τον με τον φωτογράφο φύσης Μπάμπη Γκιριτζιώτη, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο Email: b.giritziotis@gmail.com

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο συμμετέχων αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη να κρίνει εάν μπορεί να συμμετέχει στην εξόρμηση χωρίς να επιβαρύνει την υγεία του, καθώς επίσης και να εξασφαλίσει ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα ή αυτή των άλλων συμμετεχόντων. Αναγνωρίζει και δέχεται πως τα καιρικά φαινόμενα στο βουνό είναι ευμετάβλητα και απρόβλεπτα, για το λόγο αυτό ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για ακύρωση της εκδρομής ή αλλαγής σχεδιασμού για αυτόν τον λόγο. Επίσης σε περίπτωση που τεθεί ο συμμετέχων σε κίνδυνο είτε τραυματισμού, απώλειας μέλους του σώματος, ή της ίδιας τη ζωής, η ευθύνη του διοργανωτή περιορίζεται στη σωστή προετοιμασία και ορθή απόφαση/ επιλογή / αλλαγή σχεδιασμού, και στην παροχή οδηγιών ώστε να διασφαλιστεί όσο γίνεται η σωματική ακεραιότητα και ψυχική και πνευματική υγεία των συμμετεχόντων.

Ο συμμετέχων είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την ειλικρινή δήλωση κατάστασης της υγείας του, αναγνωρίζει και αποδέχεται πως ο διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς ή προβλήματα υγείας που προϋπήρχαν στον ίδιο, καθώς και για τυχόν επιβάρυνση που ενδέχεται να υποστεί η κατάσταση της υγείας του, από τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων λόγω ψευδούς ή και ανεπαρκούς δήλωσης κατάστασης υγείας ή μη διαθεσιμότητας (από υπαιτιότητά του) του εξοπλισμού που απαιτείται ώστε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στον προγραμματισμό της εκδρομής / δραστηριότητας, ο διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει τον συμμετέχοντα από τη δραστηριότητα, με τη μόνη υποχρέωση να εξασφαλίσει συνθήκες ασφαλείας και να καλέσει την επίσημη βοήθεια διάσωσης, εάν και εφόσον χρειάζεται. Το κόστος της διάσωσης βαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα, όπως επίσης σε περίπτωση που θέσει όλη την ομάδα ή κάποιο άλλο μέλος σε κίνδυνο, λόγω ψευδούς ή και ανεπαρκούς δήλωσης κατάστασης υγείας ή προβλημάτων, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση ή οποιαδήποτε ένδικη απόφαση παρθεί.


COVID-19
Η The Lifetime Experience αναλαμβάνει την ευθύνη να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις εκάστοτε υγειονομικές απαιτήσεις που αφορούν την προφύλαξη του πληθυσμού και την πρόληψη της μετάδοσης του ιού COVID-19.
 

 
Πολιτική ακύρωσης
Τιμή: 350 ευρώ 

Οποιαδήποτε αλλαγή / ακύρωση / ενημέρωση εκ μέρους των συμμετεχόντων θα γίνεται στο Email: thelifetimeexperience@gmail.com


Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής ισχύουν τα παρακάτω:

1. Για την συμμετοχή σας στην εξόρμηση απαιτείται προκαταβολή 50€ με την εγγραφή σας, στον λογαριασμό Alpha Bank GR5701401580158002002012768
(Βλαβιανού Σοφία του Μιχαήλ) και εξόφληση του συνολικού ποσού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής.

2. Για ακυρώσεις έως 30 ημέρες πριν τη δραστηριότητα, υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής 100% των χρημάτων, αφαιρούμενου του κόστους τραπεζικών συναλλαγών για την κράτηση και την επιστροφή των χρημάτων.

3. Για ακυρώσεις στο διάστημα από 30 έως και 7 ημέρες πριν τη δραστηριότητα, υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του 50% του κόστους συμμετοχής αφαιρούμενου του κόστους τραπεζικών συναλλαγών για την κράτηση και την επιστροφή των χρημάτων.

4. Για ακυρώσεις λιγότερο από 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής δεν προκύπτει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, και παρακρατείται όλο το κόστος της εκδρομής.

5. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων (6). Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων η ημερομηνία διεξαγωγής θα αλλάξει και θα ανακοινωθεί μελλοντικά.

6. Σε περίπτωση ακύρωσης από την πλευρά των διοργανωτών λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού ατόμων, επιστρέφεται το σύνολο του ποσού. Σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ανωτέρας βίας εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την ημερομηνία αναχώρησης, διατηρείται το δικαίωμα παρακράτησης εύλογων εξόδων. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται προσπάθεια αναβολής του ταξιδιού για μεταγενέστερη ημερομηνία.

7. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν το πρόγραμμα μονομερώς.

 
Κόστος Φωτογραφικής Εξόρμησης: 350€*
*Η τιμή περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και όλους τους φόρους.
BOOK NOW
$
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
  • Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό
  • Δύο δίωρες βόλτες με βάρκα στη λίμνη (πρωί – απόγευμα)
  • Φωτογραφική καθοδήγηση από τον Canon Photographer Μπάμπη Γκιριτζιώτη 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
  • Υπόλοιπα γεύματα / ποτά
  • Προσωπικά έξοδα
  • Οτιδήποτε δεν ορίζεται ρητά στις καλύψεις της φωτογραφικής εξόρμησης

Επικοινωνήστε μαζί μας αν δεν έχετε κάποιο μεταφορικό μέσο.

#TheLifetimeExperience

PASSION FOR TRAVEL & ADVENTURE

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!